Eigen risico in 2018 weer omhoog

eigen risico 2018
Eigen risico in 2018 weer omhoog

Waar er eerder nog werd gesproken over een verlaging van het eigen risico voor de zorgverzekering in 2018 is nu bekend geworden dat er juist een verhoging zal plaatsvinden. Dit is een forse tegenvaller voor mensen met een chronische ziekte en dus elk jaar het maximale eigen risico zullen bereiken. Dit is al een groep die het niet breed heeft en er is dus ook een brede verontwaardiging over het wederom stijgen van het eigen risico.

Wat wordt er precies duurder

Waar het eigen risico in 2017 nog €385 bedroeg zal dat in 2018 met €15 stijgen naar €400 per jaar. Maar wanneer wordt je eigen risico aangesproken. Eigenlijk valt bijna alle zorg onder het eigen risico met een paar uitzonderingen, deze zijn:
Huisarts
Verloskundige zorg en kraamzorg
Bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten
Wijkverpleging
Controles en reiskosten bij orgaandonatie

Andere uitzonderingen

Tevens betalen kinderen tot 18 jaar ook geen eigen risico. Moet u een eigen risico betalen en kunt u dit niet in één keer, dan kunt u altijd een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

Overzicht van het eigen risico sinds introductie

2008: €150
2009: €155
2010: €165
2011: €170
2012: €220
2013: €350
2014: €360
2015: €375
2016: €385
2017: €385
2018: €400
2019: ????