Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2017

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2017

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2017. Veel mensen vragen zich af wat er in 2017 gaat veranderen aan de zorgverzekering. Gaat deze omhoog, en zo ja, met hoeveel dan precies. Uit de meeste recente overzichten van dit moment blijkt dat de premies aanzienlijk gaan stijgen. Eerder schreef ik daar al over, wat het effect zou zijn bij een aanzienlijke stijging. Deze keer gaat het over de zorgtoeslag.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2017

Wat de betreft de zorgtoeslag als compensatie op je zorgpremie zijn veel mensen die een laag salaris of uitkering hebben sterk afhankelijk van de hoogte hier van. Zou je de zorgpremie helemaal zelf moeten betalen dan zouden er een hoop mensen zijn die hier door zwaar in de problemen komen. Daarom is toentertijd de compensatie, ofwel de zorgtoeslag in het leven geroepen.

Inkomensafhankelijk

De zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomsten en diegenen die teveel verdienen in de ogen van de Nederlandse staat krijgen deze dan ook niet. Zit je in de middenmoot dan zul je een gedeelte van het volledige bedrag krijgen. Heb je een uitkering of een laag salaris, dan heb je recht op de volledige vergoeding die maandelijks op je rekening zal worden gestort.

Maximale bedrag van zorgtoeslag gaat veranderen

Aangezien de premies in 2017 gaan toenemen met ongeveer 40 euro per jaar (afhankelijk van je zorgverzekeraar), heeft de overheid besloten om ook de zorgtoeslag te gaan verhogen. Was het maximale bedrag in 2016 €998 voor een eenpersoons huishouden, het wordt in 2017 €1018. Voor meerpersoons huishoudens wordt de toeslag verhoogd van €1905 in 2016 naar €1947 in 2017.

Gedeeltelijk gecompenseerd

Zoals je in bovenstaand overzicht kunt zien word je voor ongeveer 50% tegemoet gekomen voor de extra kosten die je in 2017 moet gaan maken. Er is ook nog een andere compensatie, echter is deze minimaal. Het betreft hier de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW werknemers die met 0,10% omlaag gaat en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW werkgevers/zzp’ers die eveneens met 0,10% naar beneden gaat.